Workshop2Go

Herken je dit? Veel veranderingen en projecten verlopen stroperig en traag. Er wordt veel vergaderd, hard gewerkt en toch heb je het gevoel: dit kan anders, sneller en beter. Hoe doorbreek je dat? Een goed voorbereide en gefaciliteerde workshop zorgt voor een stroomversnelling. Met de juiste kennis- en belangendragers en effectieve werkvormen ontstaat een gezamenlijk gebouwd resultaat. Gelijktijdig werk je aan onderling begrip en een betere samenwerking in de volgende fase.

In Organisaties

Als leiding gevende ben je verantwoordelijk voor een bepaalde verandering. Een speelveld met veel partijen en even zoveel belangen. Complex dus.

De juiste mensen op het juiste moment, in dialoog. Soms gaat dit om een kleine groep mensen, zoals een managementteam. Soms om hele grote groepen mensen van verschillende organisaties.

Door de belangen in dat krachtenveld te onderzoeken door middel van een goed gefaciliteerde dialoog maken we stappen in de goede richting. Want cruciaal voor het welslagen van grote, maar ook kleine, veranderingen is de samenwerking tussen partijen. Wij staan je tijdelijk bij in dit proces, met raad én daad. Wij hebben oog voor de manier waarop de verandering plaatsvindt en faciliteren het proces. Hierbij zorgen de betrokken professionals voor de inhoud. Zij weten immers alles van de inhoud. Op deze manier ontstaat draagvlak en eigenaarschap, maar bovenal positieve energie, energie die nodig is om gezamenlijk in beweging te komen.

Wij bouwen op de aanwezige kennis en ervaring in organisaties van de professionals.. Alle deelnemers hebben een deel van de sleutel tot de beste oplossing in zich, de kunst is om bij iedereen die sleutel boven tafel te krijgen. Dát is ons vak. Ook in complexe veranderingen.

Bij Projecten

“Een gedragen planning als startpunt!” “Een kick-off met inhoud én energie!” “Projectmeetings waar wat gebeurt!” “Snappen wat de context is waarin het project moet worden uitgevoerd. Wij zijn tijdelijk de rechterhand van (project-)managers bij belangrijke mijlpalen. Dat kan bij het begin van het project zijn, maar ook bij de aanvang van volgende fase. Steeds meer (project-)managers komen naar onze trainingen om onze methodieken tijdens projecten continue in te kunnen zetten. Projecten zijn vaak complex. Met veel stakeholders en tegengestelde belangen. Hoe zorg je voor afstemming tussen de diverse stakeholders bij de start van het project of verandertraject? Hoe verbind je mensen én inhoud aan elkaar? Faciliteren is een essentiële competentie die ook (project)managers helpt om slimmer resultaten te bereiken met groepen.

Bij Sessies en Events

Met werkconferenties en events met management,  of met medewerkers, of met strategische leveranciers, of met klanten werken wij met u aan nieuwe inzichten, commitment en concrete resultaten. Wij willen innoveren maar weten niet hoe. Nieuwe diensten, andere business modellen? Business Benefit Logic. Wilt u slimmer komen tot resultaten en betere samenwerking in groepen? Wij ontwerpen en begeleiden uw bijeenkomsten.

Enkele voorbeelden:

* Een bijeenkomst van een dagdeel voor de opdrachtgever met een groep (potentiele) klanten om ontwikkelingen in de markt te bespreken.  Met daarin alle activiteiten in hun onderlinge samenhang goed doordacht en besproken met alle betrokkenen. Het is een kans om de ‘eigen’ experts in ongedwongen sfeer in contact te brengen met de klant. Dat creëert  verbondenheid en kansen. “Ik heb opeens allemaal aanvragen voor afspraken met klanten!” is de feedback na afloop.

* Diverse bijeenkomsten begeleiden in het kader van het samengaan van twee verschillende organisaties en het onderling organiseren van het werk.

* Een innovatie workshop bij de Hogeschool van Amsterdam waarbij de vraag centraal staat hoe de deelnemende studenten (Logistiek) kunnen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

* Een managementteam begeleiden met een aantal bijeenkomsten om hun inhoudelijke focus en onderlinge samenwerking te verbeteren.

* Een meerdaagse workshop met alle managers en medewerkers van een afdeling om in eerste aanleg zeer uitdagende, doch haalbare, doelstellingen vast te stellen . Daarna gezamenlijk  een aanpak formuleren met concrete acties om de doelstelling te behalen.

*  Workshops georganiseerd waarbij over afdelingen heen naar trends en mogelijke innovaties worden geëvalueerd en de toepasbaarheid vastgesteld voor de eigen organisatie. Met als afsluiting een concreet actieplan voor de realisatie ervan.

Deze bedrijven gingen u reeds voor:

OpdrachtgeversDeelnemers

Voice over? Met liefde én passie vertellen we ons verhaal, 't kost een kop koffie en levert een goed gesprek op... gegarandeerd!
reinoud@workshop2go.nl op 06 10 45 89 15